Støt som privatperson udbredelsen af basketball i Århus Nord

 

Skovbakken Basketball er blevet godkendt som en almennyttig og velgørende organisation, som ikke blot udvikler basket i Skovbakken men i hele Århus Nord i samarbejde med de øvrige klubber i området.

Som almennyttig velgørende forening er man gaveberettiget og det betyder, at privatpersoner og firmaer hvert år har mulighed for at støtte Skovbakken Basketball med et beløb på minimum kr. 200,-, som  kan gøres fradragsberettiget.

Med støtten fra privatpersoner vil Skovbakken Basketball kunne sikre de bedste forhold for medlemmerne, hvad angår træningsfaciliteter, deltagelse i turneringer, udvikling af spillere, tiltrækning og udvikling af trænere samt fastholdelse af et godt og sundt samvær.


Skovbakken Basketball samarbejder allerede i dag med BørneBasketFonden, skoler, andre basketballklubber og SFO’erne i Århus Nord. Vi arrangerer således aktiviteter på skoler og afvikler camps med meget lav deltagerbetaling, så flest mulige børn kan deltage. Det kræver penge at leje haller, betale trænere, koordinere og administrere disse projekter og støtten fra privatpersoner vil også her kunne gøre en meget stor forskel. Støtten vil bidrage til at dette samarbejde kan fortsætte og udvikle sig fremover.


For at vedblive med at være godkendt som en almenvelgørende forening, skal der hvert år modtages mindst 101 gavebidrag a minimum 200 kr.  Vi har derfor brug for din hjælp.

Hvis du gerne vil støtte vores arbejde med at bevæge børn på skoler og SFO'er og udbrede kendskabet til basketball, kan du sende din gave/donation på 


MobilePay nr. 759495  eller ved en bankoverførsel til  regnr. 2267 kontonr. 4378 370 243 

( Skriv ”Gave” + dit navn + din mailadresse i besked til modtager ) 


Vi vil også benytte din mailadresse til information om de aktiviteter gavebeløbet har støttet. Mail adressen vil aldrig blive udleveret til andre. Du kan altid kontakte os på donation@skovbakkenbasket.dk.

Du vil på mail modtage besked om hvordan du kan indberette gavebidraget til SKAT så du kan opnå fradrag  for indbetalingen, hvis du ønsker det.


-----------------------------------------------------------------------------


Arv:

Som godkendt velgørende Organisation kan man også i visse tilfælde med fordel testamenteres arv,  Har man kun arvinger i Arveklasse 2 ( Søskende, Niecer, Nevøer  og lignende ) kan disse får mere arv efter arveafgift såfremt man

testamentere 30% af arven til en velgørende Organisation fordi en velgørende Organisation ikke betaler arveafgift og den velgørende organisation kan betale de andre arvingers arveafgift.  

Her anbefaler vi altid at inddrage en advokat i udarbejdelsen af det testamente der skal laves, for at sikre sig at de aktuelle formalia og regler på områder fortsat er gældende.


Regneeksemplet er følgende:


 
2023Model 1
Model 2 (30% løsning)

Onkel til Niece
Onkel til NieceOnkel til Velg. Org.

Arv1.000.000
700.000300.000
Bundfradrag-321.700
-321.7000

678.300
378.300300.000
15 % afgift-101.745
-56.7450
Rest898.255
643.255300.000
25 % afgift-224.564
-160.8140
Til arvemodtager 673.691
482.441300.000

Afgift i alt-326.309
-217.5590
Arveafgit betales af Velg. Org

217.559-217.559
Til     arvemodtager

700.00082.441
Ekstra udbet

26.30982.441


Med venlig hilsen

Skovbakken Basketball CVR: 29 33 99 96 

Per Gjelstrup og Poul Jespersen


Hold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram