Oprydningskoordinatorer søges

Som et led i Breddeafdelingens samarbejdsaftale med Bakken Bears, så er det breddens ansvar at stille med oprydningshold efter kampene. Dette er vigtig for breddeklubbens økonomi og samarbejdet med Bakken Bears.

Disse oprydningshold skal fjerne gulvreklamer, sætte sponsor VIP stole på plads, nedtage bandereklamer, feje på tribunerne, samle og smide affald i container og lignende.

Søges: Oprydningskoordinatorer:

Klubben søger 2 - 3 ansvarsfulde voksne som på skift kan være klubbens koordinator på oprydningen til Bears hjemmekampene. Dvs. I skal vide hvad der skal laves til de enkelte kampe, i hvilke rækkefølge deet lettest udføres og sætte de hold/personer i sving som møder op til at løse opgaven. Det er ikke meningen I selv skal udføre ret meget af det praktiske, men I skal lede og fordele arbejdet efter kampe og sikre at alt er i orden inden hallen forlades. I skal bagefter uddele de bonusbilleter der evt. tildeles oprydningsteamet og skal kunne svare på spørgsmål fra oprydningsteamet og komme med feedback til Bakken Bears’s kamp ansvarlige omkring det praktiske.

I skal derfor også inden kampen sikre I ved om, der er noget specielt til denne kamp. Man kommer naturligvis gratis ind til kampene, men behøver ikke se kampene.

Er I 3 mand som på skift kan tage tørnen og så I kan afløse hinanden, så er det ca. 7-10 kampe pr sæson , alt efter antallet af internationale kampe, af ca. 1 times varighed efter kampene som vil være arbejdsindsatsen.

Løn:

Lønnen er at være en del af de meget vigtige brikker i klubben, både for bredden og for Bakken Bears. Man får partout kort til kampene og som frivillig inviteres man til Bakken Bears årlige afslutningsarrangement.

Kvalifikationer:

Struktureret, ansvarsbevidst, god til at samarbejde og ville gøre en forskel.

Er du interesseret i at høre mere så kontakt formand Peter Dreyer (tlf. 21 45 77 83 / peter@plys.dk) eller Michael Piloz (tlf. 41 16 66 33 /mp@bakkenbears.com)